fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
นาฬิกา
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu103:DataDetail1

NOSK (NOSE MASK )

1. TWO WEBSITES of  SKH INNOVATION CO.,LTD:

 • skhinnovation.com
 • skhinnovations.com

2. LINE : @ nosk

3. ข้อมูล NOSK (NOSE MASK)

 • NOSK PRODUCT
 • อย(FDA) : THAI FDA , KFDA,USA FDA
 • PATENT : KOREA ,USA ,EU ,CHAINA ,JAPAN Patent  เป็นต้น

4. pentida@hotmail.co.th

 

NOSK PRODUCTS LIST(By Dream Air Co., LTD)nosk.com

 

11 รายการได้รับอย นำเข้าแล้ว และได้รับอย USA +SOUTH KOREA

การทำงานตัวกรอง 3 แบบหรือ 3 FILTERS   + LIPSK (MASK)
จากบริษัท DREAM AIR (SOUTH KOREA)

ตัวกรอง3 แบบหรือ 3 FILTERS

Micro Filter Filtering:3 layered filter
 
 Filtering efficiency:

0.3-0.5  micron 37.7 %
/0.5-1micron68 %/
1-3 micron 90 %

N95 Filter

Filtering:3 layered filter
Filtering efficiency  0.3micron(PM0.3)95%/

 1-3 micron (PM2.5)90-93 %

Ultra Micro Filter Filtering:3 layered filter
 
 Filtering efficiency:0.3micron 69.7%/ 1 micron96.1%/ 2.5 micron 96.3 %/10micron100%

 

Filtering:3 layered filter (Meltblown) Filtering efficiency0.3㎛  (PM2.5)more than 90%

ในการวิจัยหลายเรื่อง ขนาดเชื้อ และอนุภาคอาจรายงานผลแตกต่างกันบ้างตามการทดลอง นั้นๆ

ดังนั้น NOSK BY DREAM AIR Co., LTD

ได้รายงานประสิทธิภาพของ ตัวกรอง หรือ FILTERS

ของ NOSK ตาม slide 10-11 (ภาพที่10-11)

Micro Filter Filtering:
3 layered filter
 
 Filtering efficiency:

0.3-0.5  micron 37.7 %
/0.5-1micron68 %/
1-3 micron 90 %

 

 

 

Ultra Micro Filter Filtering:3 layered filter
 
 Filtering efficiency:0.3micron 69.7%/ 1 micron96.1%/ 2.5 micron 96.3 %/10micron100%

N95 Filter

Filtering:3 layered filter
Filtering efficiency  0.3micron(PM0.3)95%/

 1-3 micron (PM2.5)90-93 %

Filtering:3 layered filter (Meltblown) Filtering efficiency0.3㎛  (PM2.5)more than 90%

 

Micro Filter Filtering:
3 layered filter
 
 Filtering efficiency:

0.3-0.5  micron 37.7 %
/0.5-1micron68 %/
1-3 micron 90 %

 

 

 

Ultra Micro Filter Filtering:3 layered filter
 
 Filtering efficiency:0.3micron 69.7%/ 1 micron96.1%/ 2.5 micron 96.3 %/10micron100%

N95 Filter

Filtering:3 layered filter
Filtering efficiency  0.3micron(PM0.3)95%/

 1-3 micron (PM2.5)90-93 %

Filtering:3 layered filter (Meltblown) Filtering efficiency0.3㎛  (PM2.5)more than 90% 

SMS technology
(
spunbond/
meltblown
/
spunbond)

 

เทคโนโลยี SMS (ผ้าสปันบอนด์ / Meltblown / ผ้าสปันบอนด์)

     การรวมกันของผ้าสปันบอนด์ (s) และ Meltblown (M) จะช่วยให้ผ้าของประเภท SMS ที่ มีโครงสร้างของมันประกอบด้วยสองชั้นของผ้าสปันบอนด์ระหว่างชั้นจะมีชั้น meltblow หรือประเภท SSMMS (โครงสร้างของมันประกอบด้วยสาม ชั้นของผ้าสปันบอนด์ กับสองชั้น ของMeltblown)ส่งผลให้มีคุณสมบัติที่ดีมากทางกายภาพ (ความแข็งแรงความยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดฯลฯ ) และมีคุณภาพที่ดีในการป้องกันอุปสรรคการรั่วไหลของอนุภาคเล็กมากและจุลินทรีย์/ของเหลว

http://www.pegas.cz/en/sms-technology

 

NOSK (เป็นที่กรองอากาศแบบพกพา ) โดยหนึ่งอัน(มีสองข้าง)ก่อนใช้ผู้ใช้ ควรสั่งน้ำมูกให้เรียบร้อยโดยนำมาสอดใส่ในรูจมูก(โดยผู้ใช้ไม่เป็นหวัด สภาพร่างกายปกติ) อยู่ในที่อากาศถ่ายเท NOSK สามารถใช้ซ้ำได้ โดยทำความสะอาดหลังการใช้ด้วยน้ำสะอาดแล้วพึ่งให้แห้งในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่ควรเกิน10 ครั้ง(ทั้งนี้ ขึ้นกับบริเวณสถานที่ที่ใช้ ด้วย ที่ผู้ใช้อาจพิจารณาว่า
ควรนำกลับมาใช้ซ้ำให้น้อยที่สุด เช่น ฝุ่นหนาสกปรกมาก)

 • skhinnovation.com / skhinnovations.com     pentida@hotmail.co.th       mobile 0891359257
 • NOSK หรือ โน้ส คือ ที่กรองอากาศแบบพกพาใช้ติดที่จมูกที่มีความความสะดวกในการใช้ สำหรับคนรักษาสุขภาพ
 • LIPSK (MASK) ผ้าปิดปากที่กระชับกับใบหน้าผู้สวมใส่

       ข้อมูลสำคัญ

 • 1. Nosk Model Number : N03BP1ME,N03BB1ME,N03BNME,N05CP1ME,N05CB1ME,N10CP1ME,N10CB1ME,N20AP1ME,N20AB1ME,NLSK001 SKH INNOVATION Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุขหนังสือเลขที่ KOR 5902664 เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2559 และ Dream Air Co.,LTD ได้รับ KOREA FDA เลขที่ 20150208701 จาก South Korea 
  2. NOSK : LIPSK 001SKH INNOVATION Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุขหนังสือเลขที่ KOR 5902627เมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2559 และ Dream Air Co., LTD ได้รับหนังสือรับรองKMDICA เลขที่KMDICA-FSC-2015-021-10 จาก South Korea

 

สิทธิบัตร NOSK  PATENTS ใน เกาหลี จีน ญี่ปุ่น

https://search.avira.net/#images/result?source=art&q=micron+size+chart+particle+size

*ไข้ละอองฟาง (Hay fever) เป็นโรคที่เกิดจากเยื่อเมือกบุ   ภายในโพรงจมูกเกิดการแพ้ (การ อักเสบชนิดไม่มีการติดเชื้อ) ต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ละอองจากฟาง    ละอองจากหญ้าแห้ง ละอองจากดอกหญ้า หรือละอองจากต้นหญ้า

 • HAZE .. ฝุ่นควัน หรือ ฟ้าหลัว หรือ เมฆหมอก หรือ หมอกแดด (อังกฤษ: haze) หมายถึง ลักษณะของอากาศที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (เช่น ฝุ่นละออง ควันจากไฟป่า ฝุ่นละอองจากยวดยานพาหนะในเมืองใหญ่
 • smog. ควันแบบโฟโตเคมิเคิล (photochemical smog) หรือที่เรียกว่าหมอกน้ำตาล ...
 • ฝุ่นเหลือง หรือ Yellow Dust ถือเป็นภัยคุกคามประเทศนะค่ะ ฝุ่นเหลือง เป็นละอองฝุ่น ... วิธีป้องกันก็คือ ..อย่าออกไปนอกบ้าน ..เช่นในเกาหลี
 • PM10 ตามคำจำกัดความของ US. EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศุนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม้ได้ลาดยางตามการขนส่งวัสดุฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน
 • สารก่อภูมิแพ้ คือ สารที่เมื่อร่างกายบางคนได้รับแล้ว อาจโดยการสัมผัสกับผิวหนัง หาย ใจ ได้กลิ่น และ/หรือ กิน/ดื่ม สารเหล่านี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย
 • โรคซาร์ (SARS) : โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง : ปอดบวมมรณะ
 • Ultrafine particle (UFP) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสันดาป การเผาใหม้ . ฝุ่นละเอียดมาก (PM0.1 หรือ Ultrafine particles)
 • PM2.5 หมายถึง ฝุ่นละเอียด เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดที่มีแหล่งกำเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม . ปริมาณของ PM2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพที่ต่ำสุดคือ 11-15 ไมโครกรัม/ลบม.
 • ฝุ่น PM2.5 ในบรรยากาศจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดนเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหืดหอบ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติด้วย

สินค้าสั่งซื้อ-ชำระเงินแล้ว

รับสินค้าไปแล้ว

ทางบริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิ

ไม่รับสินค้าคืน

 
 
 
   

Copyright 2016 by skhinnovation.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0